Vols treballar amb nosaltres?

Omple aquest formulari

Su mensaje del formulario se ha enviado correctamente.

Ha introducido los siguientes datos:Por favor, corrija los datos introducidos en los campos siguientes:
Al enviar el formulario se ha producido un error. Inténtelo de nuevo más tarde.

Atención: Los espacios marcados con * son obligatorios.

Por favor, tenga en cuenta que el contenido de este formulario no está encriptado

Protecció de dades: El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE 2016/679) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, endavant RGPD, l'informem que les seves dades estan incoprorades en un fitxer del qual és titular GESTIÓ MUNICIPAL DE SOL I PATRIMONI S.L., i el qual es troba degudament inscrit en registre d'activitats de tractament, amb finalitat de realitzar la gestió de selecció de personal i ofertes laborals. Té dret a accedir, rectificar i suprimier les dades, aixío com altres drets, indicats a la informació addicional en www.cemelturo.com que pot exercir en el domicili de GESTIÓ MUNICIPAL DE SOL I PATRIMONI S.L. situat en c./ Joaquim Blume, nº2, 08120, la Llagosta, BARCELONA.