EIE - ESCOLES D'INICIACIÓ ESPORTIVA


L'Ajuntament de la Llagosta a través de la Regidoria d'Esports, amb la col·laboració del Complex Esportiu Municipal el Turó, gestiona les Escoles d'Iniciació Esportiva. Aquest és un estructurat per afavorir, a través de la pràctica esportiva, el desenvolupament integral dels infants participants, avançant accions en els aspectes que permeten a l'infant i al jove evolucionar de forma natural, respectant els processos i canvis que permanentment se susciten en aquestes edats.

 

La nostra proposta no es fonamenta en el concepte tècnic de la pràctica, va més enllà, permetent a l'usuari/ària sentir-se persona que actua, pensa, reflexiona i construeix, on l'esport no és el fi fonamental sinó que es converteix en un mitjà eficaç per a l'assoliment de la formació integral.

 

Aquest procés, desenvolupat des de fa anys, ha permès validar en la pràctica els fonaments continguts en la proposta, propiciant, no solament l'avanç dels joves esportistes en l'àmbit competitiu, sinó també de persones amb capacitats crítiques i creatives, capaces d'interactuar socialment a la recerca d'un món millor.

 

A les Escoles d'Iniciació Esportiva és tan important ajudar al fet que els nens/es despleguin les seves habilitats esportives, com fomentar i conrear en ells diferents valors ètics com: el joc net, l'esperit d'equip, l'acceptació de les normes, la tolerància i els hàbits saludables.

 

Per això, s'han preparat una sèrie de continguts educatius que ajudin a fomentar entre els assistents de les Escoles la pràctica esportiva i l'elecció d'un estil de vida sa i respectuós amb els altres.

 

 

Objectius

a. Generals:

Aprofundir en les activitats portades a terme fins ara, a més d'incorporar altres que es trobin de forma global dins dels objectius de l'entitat, elaborant, quan això sigui necessari la posada en marxa de mecanismes de gestió de programes esportius nous, tant amb caràcter federat com de lleure i temps lliure, endinsant-se el model, en un plantejament nou de tal manera que la consecució de la formació tècnica esportiva sigui eficient i eficaç, per a la construcció i manteniment d'equips de futur que puguin portar a la població a nivells esportius propis de la gestió grupal duta a terme per tots els agents integrats en l'interès social i esportiu de la Llagosta.

b. Específics:

El propòsit fonamental és utilitzar l'esport com un factor educatiu que contribueixi a la formació integral de la persona i com un recurs per a la recreació i l'esbarjo, i també com a un component de la salut físic, d'higiene de la població.

En això participar activament en els programes promoguts pel Consell Esportiu del Vallès Oriental, Diputació de Barcelona oferint la nostra població per a la celebració de partits comarcals, territorials, i la nostra experiència per a l'organització d'actes esportius.

 

Formularis

Inscripció, fes clic aquí

Equipació/Roba competició, fes clic aquí

Documents

Orden Domiciliació Adeudo Directo SEPA.p[...]
Documento Adobe Acrobat [312.6 KB]
Cartell EIE Temp 2023.24.jpg
Imagen JPG [1.6 MB]