Aturada Tècnica 2022

 

Instal·lacions com el Complex Esportiu Municipal el Turó, per les seves característiques, requereixen tasques de manteniment les quals en molts casos precisen el tancament parcial o total de la instal·lació.

 

La direcció del centre, d'acord al Pla de Manteniment i Conservació del Complex Esportiu Municipal el Turó i al Pla d'Actuacions 2022, proposa realitzar una Aturada Tècnica del 22 d'agost al 04 de setembre de 2022.

 

Aquesta Aturada Tècnica, té per objectiu realitzar totes aquelles tasques i operacions de manteniment més complexes que no es poden realitzar durant la temporada als diferents espais esportius. Exemple d'aquestes tasques són les neteges, desinfeccions en profunditat, condicionaments, reparacions i/o reposicions d'elements en mal estat dels diferents espais.

 

Informar que la realització de l'Aturada Tècnica  2022 en cap cas provocarà el tancament total de la instal·lació. Es tancarà la Zona d'Aigües Interior i quedarà garantit el Servei de Zona Fitness, el Servei de Piscina Exterior i el Servei de Vestidors. 

 

 

a 31 de desembre de 2021