Comunicat 27.11.2020 - Cursos Natació 2020/21

 
 
A l'atenció dels pares/mares/tutors legals dels cursetistes;
 
Benvolguts/des,
 
Ens posem en contacte amb vosaltres per resoldre qualsevol dubte al respecte de la reactivació dels Cursos de Natació. En aquest sentit comunicar-vos que,
 
D'acord amb la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, i el Pla Sectorial Utilització Instal·lacions Esportives (Document aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 28 d'octubre de 2020). (https://govern.cat/govern/docs/2020/11/19/16/00/1d765821-6797-4fbc-8ab2-b5a82ddaab95.pdf)
 
Els Cursos de Natació (Escolars / Extraescolars / Propis) de moment no reprendran l'activitat, ja que l'aforament de les piscines no ho permet. (https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Installacions-esportives/2020_10_28-DP-UTILITZACIO-INSTALLACIONS-ESPORTIVES.pdf)
 
L'activitat es reprendrà:
 
Grups Inferiors o iguals a 9 participants:
 
Quan es permeti el 50 % de l'Aforament de les instal·lacions, limitació d'aforament que permetrà un grup de 8/9 persones cada dos carrers de piscina a la gran
 
Grups Inferiors a o igual a 12 participants:
 
Quan es permeti el 70 % de l'Aforament de les instal·lacions, limitació d'aforament que permetrà un grup de 12 persones cada dos carrers de piscina.
 
Pel que fa a la Natació Terapèutica, en tractar-se d'una activitat individual Tècnic -Alumne, sí que es pot dur a terme i es va reprendre a principis de setmana.
 
En breus comunicarem com procedirem a compensar les sessions no impartides a causa del tancament i les mesures de reducció d'aforament en la reobertura de les instal·lacions.
 
Esperant poder reprendre l'activitat el més aviat possible.
 
Atentament