Fem les instal·lacions del CEM un Espai Segur entre tots!

És necessari que els usuaris:
 
  1. Feu ús de la mascareta a tota la instal·lació, excepte quan feu ús de les màquines cardiovasculars, durant les Activitats Dirigides i a les Piscines quan estigueu a l'aigua.
  2. Mantingueu la distància de seguretat amb la resta d'usuaris.
  3. Desinfecteu el calçat a l'entrada del centre.
  4. Us desinfecteu les mans abans d'entrar al centre, amb el Gel Hidroalcohòlic instal·lat a la recepció
  5. Féu ús dels Kits de Desinfecció instal·lats als Vestidors i les Sales d'activitats.
  6. Si feu ús de la Zona Fitness (planta 2) utilitzeu dues tovalloles. Una per al material i/o màquina i un altre per eixugar-vos la suor.

 

Us garantim:
 
  • El Control de l'aforament mitjançant la reserva d'activitats a través de l'APP del centre.
  • Increment del nivell de desinfecció de l'aigua de les piscines.
  • La higiene i desinfecció de les instal·lacions.
  • La renovació d'aire constant.

 

La prevenció i seguretat és cosa de tots!