Normativa d'Ús i Accés a la Instal·lació

 

Mesures de Seguretat i Prevenció - COVID19:

 

 • A tots aquells usuaris que presentin simptomatologia de la COVID-19, prendrà la temperatura. En cas d'excedir de 37,3 ºC de temperatura es prohibirà l'accés a la instal·lació.
 • És obligatori que els majors de 6 anys facin ús de la mascareta en tota la instal·lació, inclós durant la pràctica d'activitat física  a excepció de les dutxes, les piscines i les saunes.
 • S'ha de mantenir la distància de seguretat amb la resta dusuaris. 
 • S'ha establert una circulació de sentit únic entre plantes amb l‟objectiu de reduir els creuaments entre persones. 
  • Escala A (costat entrada principal) - s'ha fixat com escala de baixada. 
  • Escala B (costat Piscina Exterior) - s'ha fixat com escala de pujada. 
 • Es obligatori l'ús de dues tovalloles. Una tovallola gran per col·locar a les maquines/bancs i a les “esterilles”, i una més petita pel suor. 
 • Es obligatori l'ús dels kits de desinfecció en els espais esportius. Cada usuari haurà de desinfectar els punts de contacte amb la maquinaria (Sala Fitness i Sala Ciclo) així com material esportiu (Sala Fitness i Sala Activitats Dirigides). 
 • L'aforament estar limitat d'acord a la normativa d'aplicació en cada moment.

 

 

Normativa d'Ús i Accés a la instal·lació 2019
Normativa d'Ús i Accés a la Instal·lació[...]
Documento Adobe Acrobat [446.1 KB]