Assegurança Mèdica

 

Tots els jugadors inscrits en un equip a la Lliga de Futbol 7 organitzada per l'Ajuntament de la Llagosta i el Complex Esportiu Municipal el Turó, estaran coberts per una assegurança mèdica inclosa en el preu d'inscripció.

Aquesta cobertura inclou una primera assistència mèdica en centres concertats en cas d'accident a les instal·lacions.

L'assegurança és a títol personal, per cada jugador oficial inscrit a un dels equips participants, sempre que:

 • S'hagin facilitat totes les dades personals sol·licitades al formulari d'inscripció:
  • Nom i cognoms.
  • DNI.
  • Fotografia.
  • Telèfon.
  • Correu electrònic.
 • Està al corrent de pagament.


Els jugadors puntuals no disposaran d'assegurança mèdica.

En cas d'accident:

El jugador que requereixi atenció mèdica haurà de dirigir-se i comunicar-lo a l'organització per a la seva avaluació, i un cop sigui aprovada haurà de dirigir-se a un dels centres indicats en les següents 12 hores després de l'accident. A partir d'aquest moment quedarà fora de cobertura.