Jugadors

 

Jugadors inscrits

  • Cada equip podrà inscriure un mínim de 8 i un màxim de 10 jugadors.
  • Aquestes inscripcions es podran realitzar abans de l’inici de la lliga o bé durant el transcurs d’aquesta.
  • Es podran inscriure jugadors extres abonant la quantitat de 130,00 €/jugador.

 

Jugadors puntuals

  • Tots els equips que per motius diversos requereixin l’ús de jugadors no inscrits en moments concrets, podran inscriure jugadors puntuals que podran participar en un màxim de 3 partits.
  • Aquesta inscripció s’haurà de realitzar a través d’un formulari d’inscripció específic
  • Aquest tipus de jugadors no tindran un cost afegit per l’equip inscrit.

 

Substitució de jugadors

  • Durant el transcurs de la lliga i per motius justificats (professionals, de salut, o de canvi de domicili), es podran donar de baixa jugadors de l’equip i d’alta a nous jugadors no participants en la lliga.
  • Aquest tipus de gestió no tindrà cap cost i per realitzar-la serà necessari aportar documentació que justifiqui la substitució.